Jolana Takácsová

audítor a daňový poradca

Telefón

+421 903 151 700

              EUREKO spol. s r. o.                               GA – AUDIT s. r. o.

 

ul. Z. Kodálya 769/29, 924 00  Galanta

Majiteľka: Ing. Jolana Takácsová, audítor a daň. poradca, 925 81  Diakovce 710

číslo licencie SKAU 822

evidenčné číslo osvedčenia daňového poradcu 120/93

 

 

PONÚKAME nasledovné činnosti:

-         vedenie účtovníctva

-         daňové poradenstvo

-         audit účtovných závierok

 

 

Dlhé roky sa zaoberáme s vedením účtovníctva a daňovým poradenstvom. Začali sme hneď po revolúcii. Prvé daňové priznania a účtovníctva už sme vyhotovili za rok 1989. Prenajatú kanceláriu v budove STAVECO a. s. v Galante máme od roku 1993.

Snažíme sa na dlhodobú spoluprácu s našími klientmi. S mnohým spolupracujeme od začiatku 90-tych rokov.

Od roku 1993 poskytujeme daňové poradenstvo s členstvom v Komore daňových poradcov. Našim klientom sa snažíme pomôcť komplexne. Podľa možností poradíme im aj na základe ostatných zákonov mimo účtovníctva a daňového poradenstva.

Od roku 2001 poskytujeme aj audit pre podnikateľské subjekty, verejný sektor a pre neziskový sektor.

Naša špecializácia v rámci daňového poradenstva:

  • Daň z príjmov
  • Daň z pridanej hodnoty
  • Cestná daň
  • Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

Hovoríme aj po maďarsky, dokumentáciu vyhotovíme aj v nemčine a angličtine. Od roku 2014 vyhotovíme Vám aj dokumentáciu k transferovému oceňovaniu.