Jolana Takácsová

audítor a daňový poradca

Telefón

+421 903 151 700

  • Je to pomerne zložitá a zdĺhavá práca. Dôkladne treba k tomu rozanalyzovať činnosť subjektov, kde sa zúčastňujú na obchode závislé osoby v zmysle § 2 písm.n) zákona č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmov. Touto dokumentáciou sa dokazuje, že závislé osoby používajú nezávislé ceny pri spoločnom podnikaní (to znamená, že nepresúvajú zisky vytvorené v jednom štáte do druhého kvôli napr. [...]

  • Slovo transfer znamená prevod. Jedná sa vlastne o prevod zisku pomocou oceňovania. To znamená tvorba takých cien, s ktorými je možné presúvať zisk do iného štátu, či za to, že materská spoločnosť má tam sídlo (často), alebo (a veľmi často) aby zdaňovanie bolo výhodnejšie v inom štáte, ale dôvod môže byť aj iný. Od roku 2017 sa povinne [...]