Od 1.1.2015 nastali zmeny v odpisovaní investičného majetku. Zmeny v odpisovaní v tretej odpisovej skupine (čo je výhodnejšie) sa týka nízky počet spoločností, ale tie, ktoré sú nevýhodné t. j. dlhšia doba odpisovania v štvrtej odpisovej skupine (najmä u budov a stavieb) sa týka mnohých. Spoločnosti mali prepočet nákladov a výnosov a rátali s tým, že budovy a stavby sa budú odpisovať 20 rokov, no museli premyslieť nanovo projekciu nákladov a výnosov a prepočítať v prípade nevýrobných budov a stavieb na 40 rokov.

 

V minulosti sme odpisovali budovy v rokoch 1993 – 1995 50 rokov, potom v rokoch

1996 – 2002 už 40 rokov. 20 rokov odpisujeme od roku 2004, čo bolo veľmi výhodné a istotne dopomohlo k výstavbe nových budov, stavieb a k vzniku nových podnikateľských subjektov či zahraničných, či tuzemských.

Od roku 2015 musíme nové stavby aj zostatkové hodnoty doteraz odpisovaných stavieb a budov odpisovať (ak sú to nevýrobné budovy a stavby) znova 40 rokov.

Zmena sa týkala aj zrýchleného odpisovania, zrýchlene je možné odpisovať len technológie v 2. a 3. odpisovej skupine.

 

Ďalšie zmeny boli od 1.1.2015 v rámci odpisovania:

-          Leasingové odpisy boli zrušené, aj tie predmety je treba riadne odpisovať,

-          Máme 6 odpisových skupín,

-          Prenájom majetku nemôže generovať stratu z dôvodu odpisov, je treba znížiť odpisy a tým sa doba odpisovania predĺži,

-          Odpisy zahrnúť do základu dane je možné ak v danom zdaňovacom období bol predmet využívaný na zabezpečenie príjmu,

-          Ďalšie zmeny: napr. zostatková hodnota nie vždy je uznaným daňovým výdavkom, atď.