Jolana Takácsová

audítor a daňový poradca

Telefón

+421 903 151 700

  • Ak podnikateľ (fyzická či právnická osoba) splní z nasledovných troch podmienok aspoň dve  a to dva roky za sebou, môže sa stať mikro účtovnou jednotkou:   Celková suma majetku pred odpočítaním oprávok alebo opravných položiek nepresiahla 350 tisíc €, Čistý obrat nepresiahol 700 tisíc € (účty 601,602,604), Priemerný počet zamestnancov nepresiahol 10.   Aká je nevýhoda? Treba [...]