Od roku 2014 vrátane strát vytvorených v roku 2019 naďalej budeme odpisovať veľmi nevýhodne 4 roky rovnomerne, pričom môže sa stať, že niektoré štvrtiny nemôžeme odpisovať nikdy. Straty vytvorené v roku 2020 už môžeme odpisovať 5 rokov, pričom maximálne za jeden rok možno 50% straty vytvorenej v roku 2020 odpísať, teda stratu možno aj v priebehu nasledujúcich dvoch rokov odpísať úplne, čo je výhodnejšie ako doteraz.

Často v iných štátoch Európy možno odpisovať straty neobmedzene dlho a ak je obdobie limitované, aj vtedy možno odpisovať stratu aspoň 5-7 rokov. Neobmedzene je možné umorovať straty v štátoch Belgicko, Veľká Británia, Nemecko, Švédsko, atď.