Jolana Takácsová

audítor a daňový poradca

Telefón

+421 903 151 700

  • Od 1.1.2015 nastali zmeny v odpisovaní investičného majetku. Zmeny v odpisovaní v tretej odpisovej skupine (čo je výhodnejšie) sa týka nízky počet spoločností, ale tie, ktoré sú nevýhodné t. j. dlhšia doba odpisovania v štvrtej odpisovej skupine (najmä u budov a stavieb) sa týka mnohých. Spoločnosti mali prepočet nákladov a výnosov a rátali s tým, že budovy a stavby sa budú odpisovať 20 rokov, no [...]