Jolana Takácsová

audítor a daňový poradca

Telefón

+421 903 151 700

GA – AUDIT s. r. o.

číslo licencie UDVA 383
ul. Z. Kodálya 769/29
924 00 Galanta
Tel.: +421 31 780 5303
Mobil: +421 903 151 700
Mobil: +421 903 473 310
Fax: +421 31 780 5303

Email: jjolana.takacsova@gmail.com

EUREKO spol. s r. o.

ul. Z. Kodálya 769/29
924 00 Galanta
Tel.: +421 31 780 5303
Mobil: +421 903 151 700
Mobil: +421 903 473 310
Fax: +421 31 780 5303