Jolana Takácsová

audítor a daňový poradca

Telefón

+421 903 151 700

 • Účtovníctvo
  •  Mzdová a personálna evidencia          7,- až 10,- € za osobu za mesiac
  •  Jednoduché účtovníctvo                     0,70 – 1,- € za riadok v peňažnom

denníku a za ostatné doklady

 •  Podvojné účtovníctvo                         0,70 – 1,- € za riadok v denníku

                                                                         a za ostatné doklady

 •  Za účtovnú závierku a daňové priznanie k dani z príjmov podľa zložitosti
 •  U fyzických osôb už od 15,- € ( zahraničné príjmy už od 25,- €)
 •  Daňové a iné poradenstvo podľa zložitosti – hodinová sadzba 35,- € – 45,- €
 • Audit
  •  Hodinová sadzba 35,- € – 45,- € podľa zložitosti problému – počet hodín sa určí podľa veľkostných kritérií spoločnosti v zmysle usmernenia SKAU

č. 15/ETIKA/2010

 •  Veľmi jednoduchý audit účtovnej závierky vieme Vám spraviť už za 550,- €