Od 1.1.2015 budú zmeny v odpisovaní investičného majetku. Zmeny v odpisovaní v tretej odpisovej skupine (čo bude výhodnejšie) sa týka nízky počet spoločností, ale tie, ktoré sú nevýhodné t. j. dlhšia doba odpisovania v štvrtej odpisovej skupine (najmä u budov a stavieb) sa týka mnohých. Spoločnosti mali prepočet nákladov a výnosov a rátali s tým, že budovy a stavby sa budú odpisovať 20 rokov. No ale už nie, budú zmeny.

 

V minulosti sme odpisovali budovy v rokoch 1993 – 1995 50 rokov, potom v rokoch

1996 – 2002 už 40 rokov. 20 rokov odpisujeme od roku 2004, čo bolo veľmi výhodné a istotne dopomohlo k výstavbe nových budov, stavieb a k vzniku nových podnikateľských subjektov či zahraničných, či tuzemských.

Od roku 2015 budeme musieť nové stavby aj zostatkové hodnoty doteraz odpisovaných stavieb a budov odpisovať (ak sú to nevýrobné budovy a stavby) znova 40 rokov.

Zmena sa týka aj zrýchleného odpisovania, zrýchlene nebude možné odpisovať majetok len technológie v 2 a 3. odpisovej skupine.

 

Ďalšie zmeny budú od 1.1.2015 v rámci odpisovania:

-          Leasingové odpisy budú zrušené, aj tie predmety bude treba riadne odpisovať,

-          Bude 6 odpisových skupín,

-          Prenájom majetku nemôže generovať stratu z dôvodu odpisov, bude treba znížiť odpisy a tým sa doba odpisovania predĺži,

-          Odpisy zahrnúť do základu dane bude možné ak v danom zdaňovacom období bol predmet využívaný na zabezpečenie príjmu,

-          Ďalšie zmeny: napr. zostatková hodnota nie vždy bude uznaným daňovým výdavkom, atď.