Od 1.1.2020 bude možné odpisovať osobné automobily počas 2 rokov, ktoré majú druh paliva/zdroj energie v technickom preukaze:

- BEV – batériové elektronické vozidlá (aj v kombinácii s iným zdrojom paliva alebo zdroja energie),

- PHEV – Plug – in hybridné elektrické vozidlá (aj v kombinácii s iným druhom paliva alebo zdroja energie).