Opäť niečo čo veľkou pravdepodobnosťou ukráti podnikateľov. Od roku 2014 straty vytvorené u podnikateľov v minulosti budú môcť podnikatelia odpisovať 4 roky rovnomerne. Jedná sa o straty vytvorené v rokoch 2010, 2011, 2012, 2013. Z roku 2009 (staršie straty už nemožno nijako) ešte je možné doteraz neumorenú stratu odpísať v daňovom priznaní za rok 2014 ( ak bude vytvorení dostatočne veľký zisk).

 

Odpísať straty 4 roky rovnomerne je veľmi prísna možnosť. Ak v niektorom zo štyroch rokov podnikateľ nevytvorí  dostatok zisku (vyššiu ako je ¼ strát z minulých rokov) odpadá  možnosť umoriť tú jednu štvrtinu alebo jej časť. V Európe také prísne pravidlá prakticky nenájdete. Často v iných štátoch Európy možno odpisovať straty neobmedzene dlho a ak je obdobie limitované, aj vtedy možno odpisovať stratu aspoň 5 – 7 rokov. Neobmedzene je možné umorovať straty v štátoch Belgicko, Veľká Británia, Nemecko, Švédsko, atď.