Čo je daňová licencia? Je to vlastne minimálna daň z príjmu právnických osôb. U fyzických osôb minimálna daň za rok 2014 je 17,- €, a to tak, že do 17,- € sa nemusí zaplatiť.

 

Každá právnická osoba podnikateľská (okrem verejnej obchodnej spoločnosti) musí zaplatiť prvýkrát za zdaňovacie obdobie 2014 minimálnu daň, a to:

 

  •  Pri obrate menšej ako 0,5 mil. €:

v  460,- € ak nie je platiteľom DPH,

v  980,- € ak je platiteľom DPH.

 

  •  Pri obrate nad 0,5 mil. €:

v  2880,- €

 

A čo so „spiacimi spoločnosťami“? Zrejme daňová správa bude ich naháňať a bude chcieť od nich vymôcť. Ak máte takú spoločnosť a nezaplatíte túto daň, môžete mať problém v budúcnosti stať sa platiteľom DPH, so založením novej právnickej osoby na podnikanie, atď. Proste už budete „nespolupracujúcou osobou s daňovou správou“ so všetkými jeho dôsledkami.