Jolana Takácsová

audítor a daňový poradca

Telefón

+421 903 151 700

  • Opäť niečo čo veľkou pravdepodobnosťou ukráti podnikateľov. Od roku 2014 straty vytvorené u podnikateľov v minulosti budú môcť podnikatelia odpisovať 4 roky rovnomerne. Jedná sa o straty vytvorené v rokoch 2010, 2011, 2012, 2013. Z roku 2009 (staršie straty už nemožno nijako) ešte je možné doteraz neumorenú stratu odpísať v daňovom priznaní za rok 2014 ( ak bude vytvorení dostatočne veľký [...]

  • Čo je daňová licencia? Je to vlastne minimálna daň z príjmu právnických osôb. U fyzických osôb minimálna daň za rok 2014 je 17,- €, a to tak, že do 17,- € sa nemusí zaplatiť.   Každá právnická osoba podnikateľská (okrem verejnej obchodnej spoločnosti) musí zaplatiť prvýkrát za zdaňovacie obdobie 2014 minimálnu daň, a to:    Pri obrate menšej ako [...]